האישה ‭")‬חנה‭("‬ ושבעת בניה לפני מעניהם. היא מקוננת על ששת בניה המומתים המונחים לפניה. בנה השביעי כבול לפני אנטיוכוס וקלגםיו המפתים אותו להשתחוות לצלם. גרמניה, שנת ‭.1427‬ מות הגיבורים של האישה ובניה הוא מוטיב בולט בספרות, בפיוט ובאמנות היהודית של ימי־ הביניים. היה בו כדי להדגיש את חלקה של האישה בקידוש השם ולשפר את תדמיתה. כתב־יד הספרייה העירונית והאוניברסיטאית בהמבורג, ‭,Cod. Heb. 37‬ דף 79ב, באדיבות הנהלת הספרייה.