גירוש יהודים מעיר בגרמניה. בציור ניתן מקום מרכזי לנשים. ציור ב"הגדת המבורג‭,"‬ משנת ‭,1427‬ בסמוך לכתובים המספרים על יציאת מצרים. כת"י הספרייה העירונית והאוניברסיטאית בהמבורג, ‭,cod. Heb. 37, folio 27r‬ באדיבות הנהלת הספרייה.