ד. "יופי" הנשים ו"טוהרן"

הרצון של כותבי הכרוניקות היהודים לפאר את מקדשי השם בקהילות אשכנז וצרפת משמש הסבר לתופעה אחרת בעלת חשיבות . הכותבים הללו מרבים לדבר על היופי של מקדשי השם , ובעיקר על יופיין של הנשים . התופעה רווחת בכרוניקות על הגזירות בשנת תתנ " ו אך לא רק בהן . נביא לכך מספר דוגמאות : "והיא היתה יפת תואר ויפת מראה "; "יפות בנשים מבקעות כרס ומפלחות "; "הרכה והענוגה שחטה ילד שעשועיה "; "וגם נערה אחת יפה עד למאד היתה שם עמהן ... שחטו אותה הנערה 31 מינטי , קידוש השם בעיני נוצרים , עמ י . 258-259 על "רצח התמימים" ראה : שם , , 233-226 . 260-250 32 הברמן , גזירות אשכנז וצרפת , 'עמ מז . 33 הברמן , שם , עמ ' עא . בכתב יד בודליאנה , 1209 דף 84 א , נאמר כי הדברים הללו מכוונים אל כלתו של ר ' מאיר בן יצחק , שליח הציבור המהולל של קהילת וורמייזא בסוף המאה הי '' א , שנהרגה בעת הריונה בגזירות תתנ"ו . ראיה של ממש אין לכך . על ר' מאיר ראה : גרוסמן , חכמי אשכנז , עמ ' ; 292-296 גרוסמן , חכמי צרפת , עמ' . 42-41 34 הברמן , שם , עמ ' עה , על פי דברים כח , נו . היפה , בת עשר שנים היתה . " ר ' קלונימוס בן יהודה כתב בקינתו "מי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי