ג. חלקן של הנשים בקידוש השם על פי מקורות נוצריים

המקורות הנוצריים המתייחסים אל מות היהודים בגזירות מחזקים את ההנחה שיש גרעין היסטורי בסיפורים שבמקורות היהודיים על חלקן הפעיל והמרכזי של הנשים בקידוש השם . הם מעידים בבירור , שבעיני החברה הנוצרית נתפסו דווקא הנשים כגורם עיקרי בסירובם של היהודים להמיר לנצרות ובנכונותם למות על קידוש השם . בכרוניקות שכתבו נוצרים בגרמניה מתוארים היהודים כאנשים אכזריים , שלא חמלו אף על ילדיהם שלהם . הרג הילדים מתואר במקצת הכרוניקות הללו כהווייתו , דהיינו כדי להציל את הילדים מהמרה כפויה לנצרות . ואולם , כמה מן הכותבים ראו בכך עדות נוספת לאכזריותם של היהודים ולעוצמת הרוע הטמון בהם . בכרוניקות הללו ובמקורות נוצריים אחרים מתוארות הנשים כמי שהסכימו עם בעליהן שיש להרוג את כל בני המשפחה , כולל הילדים , והיו נשים שאף הרגו את 26 "ומיד עמדה החסידה ויצאה מבית החורף וצעקה , שהרגו אותנו . ויצאו המתועבים והכוה בראשה עד הגרגרת ובכתף , ומן הכתף עד החגורה וברוחב כל הגב ובפנים , ונפלה הצדקת מתה . ואני סגרתי הפתח וצעקנו , עד שבא לנו עזר ממרום "; מיזליש , שירת הרוקח , עמ ' . 226 27 דיון מפורט ביחסה של החברה הנוצרית בגרמניה אל ק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי