ב. המהימנות ההיסטורית של התיאורים בכרוניקות

השאלה העיקרית היא מהו הערך ההיסטורי של התיאורים שבכרוניקות הנזכרות ? האם עשו הנשים את המעשים המיוחסים להן והאם אמרו את אשר נמסר בשמן ? האם היתה בידי כותבי הכרוניקות במאה הי '' ב מסורת בעל פה או בכתב שתיעדה דברים אלה , או שמא הם פרי דמיונם של הכותבים ? החוקרים הרבו להתחבט בשאלה נכבדה זו והיא עודנה שנויה במחלוקת . אמנם , הכותב הזכיר פרטים הקשורים במשפחתה של רחל בת יצחק הנזכרת , כולל שמות בניה ובנותיה הקטנים , אך יש לייחס לכתיבתו מגמתיות 9 הברמן , שם , עמ י לח . הכותב , בדרכו המגמתית שלא להאריך בתיאור של יהודים הממירים לנצרות , לא קבע במפורש שנשים אלה היו נכונות לכתחילה להיטבל לנצרות , והדבר חוזר גם במקומות אחרים בכרוניקות על הגזירות בתתנ"ו . ואולם , מן התיאור כולו עולה שנשים אלה אכן הסכימו תחילה לקבל עליהן את האמונה הנוצרית . 10 הברמן , גזירות אשכנז וצרפת , עמי לג-לד . ברורה . היא באה לשרת מטרה דידקטית : לדרבן אחרים ללכת בדרך זו ולחקות את מעשי ההקרבה . יתר על כן , ניתן להוכיח בנקל שהוא נטל מוטיבים מספרות המדרש העוסקים בחורבנה של ירושלים ובשריפת בית המקדש ותיאר על פיהם את אשר אירע במגנצא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי