א. תיאורי הנשים בכרוניקות על הגזירות

מקום נכבד ביותר תופסות הנשים היהודיות בסיפורים על קידוש השם במרכזים שונים באירופה , ובמיוחד בגרמניה ובצרפת הצפונית , במאות הי א- " הי " ב . אין שום יצירה אחרת שחוברה בתפוצות ישראל בימי הביניים שבה תופסות הנשים מקום כה חשוב ומרכזי וזוכות לתיאור כה אוהד כמו בסיפורים הללו ' . כותבי הכרוניקות העניקו להן תוארי כבוד נדירים , שלא מצינו כדוגמתם כלפי נשים בארצות האםלאם : "קדושות , " " טהורות , " "צדקניות , " "חסידות , " "בנות מלכים " ועוד . הם תיארו בהרחבה את חלקן הבולט של הנשים במוות על קידוש השם ואת מעשי גבורתן . על פי המסופר בכרוניקות הללו , הקרבן הראשון בגזירות שנת תתנ " ו היה אישה . היא נטלה את חייה במו ידיה ושימשה סמל לאחרים : "ושם ( בשפירא , ( peyerS הייתש אשה חשובה וחסידה ושחטה עצמה על קידוש השם , והיא היית ראשונה לשוחטים ונשחטים אשר בכל הקהלות \ " לא זו בלבד שהן לא התנגדו להריגת ילדיהן בידי הבעלים ולא ניסו להצילם , אלא שהכותבים ראו בהן גורם שדרבן אחרים לעשות כן . הבעלים היססו כיצד לנהוג והיאך להגיב על האיום בשמד ובהרג , ואילו הנשים 1 על הגזירות בשנת תתנ " ו נכתבה ספרות ענפה . מקצתה נצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי