י. נשים כנושאות מסורות הלכתיות

במקורות ההלכתיים מאשכנז נזכרות נשים ממשפחות מיוחסות שמילאו תפקיד חשוב בהדרכת נשים לקיום מצוות . כבר עמדנו על כך לעיל , בפרק א , ונסתפק כאן ברמיזה בלבד . ראינו את דבריו של ר ' אלעזר מוורמייזא על אשתו דולצה , ששימשה מנהיגה של נשים בקהילת וורמייזא ובקהילות אחרות . כבר במאה הי '' א סופר על בלה או בלט , ( Bellette ) אחותו של ר ' יצחק בן מנחם , מחכמיה המובהקים של צרפת באמצע המאה הי '' א , ש " הנהיגה את בנות עירה לחטוט את שיניהם קודם טבילה ' . " הלשון "הנהיגה 104 כל בו , הלכות ט ' באב , סימן סב . עדות ר ' שמשון משאנץ , ראה : קופפר , תשובות ופסקים , סימן ע , עמ י . 115 מנהג זה היה מצוי באשכנז כבר במאה הי '' א , ראה : מעשה הגאונים , עמ י . 34 בשבלי הלקט , סימן רםג , ובהגהות מיימוניות , הלכות תעניות , פ"ה , אות ב , הובא הדבר בשם רב סעדיה גאון , אך מסתבר שזה שיבוש של השם סעדיה , שהיה באשכנז במאה הי '' א , כמוכח ממעשה הגאונים , שם . ראה : תא שמע , פירוש קדום למדרשים , עמ י ; 65 שפרבר , מנהגי ישראל , א , עמ ' קמה . על התנגדותו החריפה של מהרש"ל למנהג זה ראה : תשובות מהרש " ל , סימן נד . וראה : שפרבר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי