ה. נשים בחג הפסח

. 1 הסבה בפסח מצוות ההסבה בליל פסח היא מעיקרי הסדר ומטרתה לסמל את החירות : "כדרך שאוכלין המלכים והגדולים . " במשנת פסחים ( י , א ) נאמר : "אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב . " בתלמוד הירושלמי התלבטו בשאלה אם גם נשים צריכות להסב . לעומת זאת , 59 תשובות מהר " ם , פראג , סימן רכז . השווה : מרדכי , ברכות , רמז קעג ; טור , אורח חיים , סימן קצט . בשל מעמדו הבכיר של מהר"ם בקהילות אשכנז , יש להניח שהתנגדותו לצירוף אישה לזימון עשתה רושם . בספר לקט יושר מסופר על התנגדותו של ר ' ישראל איסרליין לצירוף אישה לזימון : - ) "פ"א פעם אחת ) היו עמו רק ט ' אנשים ולא רצה לזמן עם אשתו מ ' ( מרת ) שונדיל ז " ל לצרף לה "; לקט יושר , עמ' . 38 תלמידו של איסרליין , ר ' יוסף בר' משה , בעל "לקט יושר , " הסמיך לכך את ההתנגדות הנזכרת של מהר " ם . ואולם , עצם המחשבה לצרפה אומר דרשני . 60 כהנא , תשובות מהר " ם ופםקיו , א , סימן מז , עמ י סו ,- תשובות מהר " ם , פראג , סימן קח , ובמקבילות . פסק זה מובא גם במרדכי , גטין , רמז תד . כן פסק גם ר ' אברהם קלויזנר , מנהגי ר " א קלויזנר , עמ ' ס . לא הכל הסכימו עם פסק זה . רא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי