ד. נשים בבית הכנסת

. 1 חלקן של הנשים בתפילה בכרוניקות על הגזירות בשנת תתנ ( 1096 ) "ו מסופר שהנשים היו הכוח הדומיננטי שעורר את הגברים לפעולה , ונדון בכך בהרחבה להלן , בפרק הבא . לתארים שניתנו 22 תוספות , חגיגה טז ע"ב , ד"ה : "לעשות נחת רודו . " 23 למקור הדברים ולדיון בהם ראה : ףוואל , ר ' אליהו קפשאלי , עמ י . 186 השווה : אבודרהם השלם , מהדורת שי קרויזר , ירושלים תשכ"ג , עמי כה . להן - "חסידות , " "קדושות , " "טהורות " - יש משמעות רבה גם לנושא דיוננו כאן . הן אף תוארו כמי שנטלו חלק בתפילה בבית הכנסת באופן קבוע : ויהי כאשר ראו הקדושות והטהורות , בנות מלכים , כי נקרעה התורה , ותקראנה בקול גדול לבעליהן : ראו ראו התורה הקדושה , כי האויבים קורעין אותה . ואמרו הנשים כולן פה אחד : אי תורה הקדושה , כלילת יופי , מחמד עינינו , כשהיינו משתחוים בבית 24 הכנסת ונשקו לה בנינו הקטנים וכיבדנו אותה . ייתכן שהיתר , לכותב מסורת מהימנה , ואולי הדברים הם פרי דמיונו בלבד . ואולם , אדם מדמה דברים על פי המציאות המוכרת לו . עם זאת , לא נדע אם הדברים משקפים את מקומן של הנשים בבית הכנסת בסוף המאה הי"א , או בעת כתיבתם , מעט לאחר מכן...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי