ב. חלקן של הנשים בחיי הדת באירופה הנוצרית

האישה הנוצריה לא מילאה תפקיד רשמי בפולחן הדתי . נאסר עליה לשמש כוהנת דת או מטיפה . על כל הנשים , כולל הנזירות , נאסר לגעת בכלים ובבגדים המקודשים ולהתקרב אל המזבח בעת עבודת הקודש . מכל הנשים נשללה הרשות לשמש בקודש - הן בנות האצולה והן בנות העירונים והאיכרים . מצב זה נקבע על פי דבריו של פאולום , שעל הנשים לשתוק בהיותן בכנסייה . "ואם חפצן ללמוד דבר , תשאלנה את בעליהן בביתן , כי חרפה לנשים לדבר בקהל . " הכנסייה אף הציעה הנמקה לקיפוח זה : האדם נברא תחילה ורק אחר כך נוצרה האישה מצלעו . היא חטאה בגן עדן ונתפתחה 6 בידי הנחש . אבות הכנסייה תיארו את האישה כיורשת של חוה , ששיתפה פעולה 4 ראה : אלינסון , האשה והמצוות , עמ' ; 34-54 תא שמע , מצוות עשה שהזמן גרמן . וראה שם תיאור ההשתלשלות ההלכתית בסוגיה זו , כולל דוגמאות לנשים שעל פי המסופר בתלמוד ובספרות המדרשית קיימו מקצת מצוות עשה שהזמן גרמן . 5 הראשונה אל הקורינתיים יד , לד-לה . 6 "ואינני נותן לאישה ללמד ולא להשתרר על האיש , כי אם החרש תחריש כי האדם נוצר ראשונה ואחר כך חוה , והאדם לא נפתה כי אם האישה שמעה לקול המפתה "; הראשונה של טימותיוס ב , יב-י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי