א. המורשה המקראית והתלמודית

במקרא לא נטלה האישה תפקיד רשמי בתפקידים שליוו את עבודת הקודש במשכן , במקדש או מחוצה להם . גם בנות הכוהנים והלוויים לא נטלו חלק בעבודה זו . עם זאת , נשים זכו לשמש בנביאות , באו לתפילה במשכן ובמקדש ונטלו חלק במעמד הקהל : " הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה "' ( דברים לא , יב . ( דוד המלך חילק גם לנשים "חלת לחם אחת ואשפר אחד " בעת העלאת ארון ה ' לירושלים )" למאיש ועד אשה " - שמואל ב ' ו , יט . ( בין הגולים למצרים לאחר חורבן הבית הראשון והריגת גדליה בן אחיקם נטלו הנשים חלק מרכזי בפולחן הדתי , והן אף מתפלמסות עם ירמיהו על הפולחן הרצוי והנכון ( ירמיהו מד . ( יש במקרא דוגמאות נוספות כיוצא באלה . לכך ניתן להוסיף דוגמאות המעידות על מקומן החשוב של הנשים בחיי הדת . חנה ספראי בדקה את מקומן של הנשים בבית המקדש בירושלים , ואלה דבריה : 1 רבות נכתב על יסודותיה של הקהילה היהודית בימי הביניים ועל תפיסתה כמוסד מקודש , שסימל גם קוממיות יהודית . ראה למשל : בער , היסודות וההתחלות ; בן ששון , העיר והקהילה ; גולדין , הייחוד והיחד . דומה שמחובתנו לעשות הערכה מחודש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי