נשים לומדות הלכות פסח מפי תלמידי חכמים ובינן לבין עצמן, כשבידיהן ספרים. גרמניה, המאה הי"ד. שימו לב גם ללבושם של הנשים ושל הגברים. כת"י דרמשטט 37ב, באדיבות הנהלת הספרייה.