הקולופון לספר המכריע של ר' ישעיה דטראני, בכתב ידה של הסופרת פולה, שאותו העתיקה בשנת ‭,1292‬ ובו גם תפילתה לגאולת ישראל. כתב יד אוקספורד־ בודליאנה ‭Can. 0r. 89‬ (קטלוג נויבאואר, עמ' ‭,(635‬ דף 257א, באדיבות הנהלת ספריית הבודליאנה.