ה. נשים מלומדות

במקורות שונים נשתמרו עדויות על נשים יהודיות בימי הביניים שרכשו השכלה תורנית וכללית , ואף על כאלה שנטלו חלק בחיי הציבור . אמנם מספרן איננו גדול , אך התופעה חשובה ביותר . ניתן ללמוד מכך שדעתו של ר ' אליעזר , שאין מלמדים תורה לנשים , לא התקבלה כפשוטה ונמצאו דרכים לעקוף אותה . הנשים המלומדות למדו תורה מאבותיהן או בדרך אחרת . לימוד באופן עצמאי יכול להסביר רק את מקצת המקרים הללו , אך בשום פנים ואופן לא את כולם . יש להניח , שהימצאותם של מלמדים פרטיים בקרב משפחות שונות , כפי שנראה להלן , אפשרה גם לבנות להצטרף למעגל 39 ר ' שמואל ארקוולטי , ספר מעין גנים , ונציה שי"ג , איגרת י , מד ע ב- '' מה ע"א ; ועדיין ספק אם אכן נשאל כך בפועל או שחיבר שאלה זו מדעתו בלבד . לגבי עמדתו אין הדבר משנה . על גישתו של ר' שמואל לחינוך נשים וללימוד תורה לנשים , ראה : בונפיל , במראה כסופה , עמ י ; 109-110 אדלמן , חינוך נשים יהודיות באיטליה , ושם דיון ביחסם של חכמים אחרים באיטליה ללימוד תורה לנשים במוצאי ימי הביניים . לאחרונה פרסמה דבורה ברגמן כמה סונטות של ר ' שמואל ארקוולטי . ראה : ברגמן , צרור זהובים , עמ ' . 94-110 ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי