ב. המציאות בחברה המוסלמית

באםלאם אין התנגדות עקרונית להקניית השכלה לנשים , מעין זו שמצינו אצל כמה מחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ואף בימי הביניים . בתקופת הג ' אהליה , { Z \ A \ S * S )\ לפני הופעת מחמד , היו בחברה הערבית נשים משכילות , ובהן משוררות מפורסמות . אימרה מפורסמת הנמסרת מפיו קוראת לכל גבר ואישה מוסלמים לרכוש דעת . מחברי המילונים הביוגרפיים אוהבים לתאר בהרחבה נסיעות של גברים ושל נשים למרכזי לימוד כדי לקבל תורה ומסורות ממורים מפורסמים . מסורות דתיות הועברו מדור לדור בעל פה , מאז ימיו של מחמד , גם בידי נשים . עם הזמן נצטמצמה התופעה הזאת . הגורם העיקרי לכך היה החשש שהשכלתן של הנשים וקריאת שיריהן בחברה מעורבת יפגעו בצניעותן . ואולם , נשים מוסלמיות מלומדות נזכרות במקורות לכל אורך ימי הביניים . מאות נשים נזכרות כמי ששמרו על מסורות שבעל פה שמקורן במחמד . ברור שהיו נשים מוסלמיות שידעו קרוא וכתוב ואף כתבו שירה בתקופות מאוחרות , אבל מדובר במיעוט קטן בלבד . עיקר הלימוד של נשים מוסלמיות במשפחות מן העילית החברתית התנהל בביתן . על דרך ההכללה ניתן לומר , שבמאות הראשונות להופעת האםלאם היה נפוץ הלימוד הבלתי פורמל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי