ג. מעמדה הכלכלי של האישה

חלקה החשוב של האישה בפרנסת המשפחה והאופי הזעיר בורגני של החברה היהודית השפיעו רבות על מעמדה של האישה בחברה , על מקומה במשפחה ועל יחסיה עם בעלה . נבדוק עתה כיצד השפיעה המציאות הזאת על מעמדה הכלכלי של האישה . בפרק הקודם עמדנו על הפעילות הכלכלית של הנשים ועל חלקן החשוב בהכרעות הכלכליות בתוך המשפחה . כאן נצביע על כמה נקודות חשובות שלא נדונו שם . לנישואין יש פן כלכלי מובהק . בדרך כלל תמכו הורי בני הזוג הצעיר בילדיהם וסייעו להם להתבסם ולעשות את צעדיהם הראשונים כיחידת ייצור כלכלית . אמנם , לעתים קרובות גרו בני הזוג עם ההורים , ובמיוחד בשנים הראשונות לנישואיהם , והיו סמוכים על שולחנם . שכיחות הנישואין בגיל צעיר , שעליה עמדנו בהרחבה בפרק ב , שימשה גורם עיקרי לכך . ואולם , עד מהרה הפכו בני הזוג הצעיר ליחידה חברתית בעלת חשיבות כלכלית בפני עצמה . באשכנז במאה הי " ב התפרנסו יהודים רבים מהלוואות בריבית , ולרוב עסקו בכך גם בני הזוג הצעיר . הם קיבלו מהוריהם סכום כסף כדי להתחיל את חייהם הכלכליים העצמאיים . כבר עמדנו לעיל על העלייה בשיעור של הנדוניה שהביאה עמה הכלה , שחלה בחברה הנוצרית בסוף המאה הי " ב ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי