ב. זנות ופילגשות

. 1 אירופה הנוצרית מקומה של האישה במשפחה ובחברה היהודית הושפע רבות הן מתופעת הפילגשות , שרווחה בעיקר בחוגי החצרנות היהודית בספרד , הן מסטיות מחיי הנישואין . יחסי 73 מסעות דוד הראובני , בתוך : א ' נויבאואר , סדר החכמים וקורות הימים , ב , אוקספורד תרכ " ז , עמי . 167 , 155 , 155-154 74 הספר נכתב במקורו ביידיש ונדפס בשנת שס . ( 1609 ) ט " כאן הוא מובא על פי תרגומו של אסף , מקורות לתולדות החינוך , ד , עמ י מה-מו . אישות מחוץ למסגרת הנישואין וסטיות אחרות מן הנורמה הדתית והחברתית בתחום זה היו שכיחים בימי הביניים , הן באירופה הנוצרית והן בארצות האסלאם . הפער בין האידיאלים המוסריים והדתיים ובין המציאות היה גדול . היחס אל הזנות בחברה הנוצרית בימי הביניים הושפע מעמדתם של אבות הכנסייה , ובמיוחד מזו של אוגוסטינוס , מהחשובים שבאבות הכנסייה . ( 354-430 ) הוא קבע שמקצועה של הזונה בזוי מפני שהיא מכורה לתאוות בשרים , duxuria ) אבל מבחינה חברתית יש גם צד חיובי בתפקידה . הוא השווה אותה לתעלת ביוב המנקזת את המים המלוכלכים מן הארמון . ללא תעלה זו יהיה הארמון מזוהם . הזונות מצמצמות את הניאוף ואת הזימה בחברה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי