א. האישה בביתה פנימה

בפרק זה נבדוק את עולמה הפנימי של האישה , את היחסים ההדדיים בתוככי המשפחה ואת מעמדה הכלכלי . המעמד הכלכלי קשור ביחסים ההדדיים בין בני הזוג ; הוא השפיע עליהם רבות , ולכן הוא קשור במישרין גם לחקר עולמה של האישה . מכיוון שקולן של הנשים היהודיות עצמן כמעט שלא נשמע בימי הביניים , קשה לתאר בפירוט את רגשותיהן כלפי הבעל והילדים ואת מקומן בתוך המשפחה . אמנם , קושי זה קיים גם בנושאים אחרים , אבל משקלו גדול במיוחד בחקר עולמה הרגשי והמנטלי של האישה ותפקידה כרעיה וכאם ' . התפקידים שהוטלו על הנשים היהודיות באירופה הנוצרית , ובמידה מסוימת גם בספרד המוסלמית , במצרים ובצפון אפריקה , היו רבים במיוחד בתקופה הנדונה . בשל נסיעותיהם התכופות של הבעלים למרחקים לצורך פעילותם המסחרית , והעדרותם מביתם לתקופות ממושכות , נאלצו הנשים לקחת חלק פעיל בעסקי המשפחה - סחר והלוואה בריבית - ולהיות מעורבות לפרטי פרטים בעסקים הללו . הן היו חלק בלתי נפרד מן החברה היהודית הזעיר בורגנית שפרחה בתקופה זו . עול הטיפול בילדים והפיקוח על חינוכם נפל גם הוא עליהן לעתים קרובות . הנשים היהודיות מתוארות במקורות רבים כשותפות בניהול העסקים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי