זוגות של יהודים (כנראה בעלים עם נשותיהם) רוקדים בצוותא בחתונה לצלילי כלי נגינה. שיער הנשים מכוסה ושיער הגברים מגולה. איטליה, שנת 1470 בקירוב. כתב־יד רוטשילד ‭,24‬ דף 246ב, באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים. השוו לתקנות ר' יהודה מינץ וחבריו נגד ריקודים מעורבים באיטליה בתקופת הרנסנס, להלן עמ' ‭.353-352‬