ז. המציאות בחברה היהודית באשכנז

היחס אל צניעותה של האישה בחברה היהודית באשכנז היה שונה מזה שבארצות האםלאם . התמונה העולה מספרות השו " ת , הן מגרמניה ומצרפת בראשית המאה הי"א ובמהלכה והן מן המאות הי ב- '' הט '' ו , היא שהנשים יוצאות מביתן בלא כל הגבלה וחשש ונוטלות חלק חשוב בפרנסת המשפחה . תמונה זו עולה גם ממקורות אחרים , פנימיים וחיצוניים גם יחד . מציאות זו לא עוררה כל תמיהה בקרב תלמידי החכמים ופשוטי העם ונתפסה כטבעית וכמובנת מאליה . מה גרם לכך ? ראשית , תרמה לכך בוודאי המציאות בחברה הנוצרית הסובבת , שהקפידה על צניעות הנשים פחות לאין ערוך מן החברה המוסלמית באותה עת . שנית , הביאו לכך גורמים פנימיים בחברה היהודית , חברתיים וכלכליים גם יחד . נשים נטלו חלק חשוב בפרנסת המשפחה , הן במסחר והן בהלוואה בריבית . כאשר נעדרו הבעלים מן הבית , נפל הנטל העיקרי של העסקים על האישה . מצב זה היה שכיח כאמור באשכנז הקדומה , לרגל נסיעות הבעלים למרחקים לצורכי מסחר . במקורות מצטיירת תמונה של נשים הנושאות ונותנות עם גברים יהודים או עם נוכרים , תובעות אותם לדין ונתבעות על ידם , ממנות שליחים , נוסעות אל חצרות שליטים פאודליים ומנהלות עמם משא ומת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי