האישה כגברת הבית: בעל ובנים ניצבים בפני האם, היושבת כאדון המשפחה על כיסא מפואר. הם מדברים בשבחה "ומהללים אותה‭."‬ עיטור לספר משלי, פרק לא ‭")‬אשת חיל מי ימצא‭,("‬ בסמוך לכתוב "קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה" (פס' כח4 שימו לב ללבוש האישה והגברים. איטליה, שנת 1470 בקירוב. כתב־יד רוטשילד ‭,24‬ דף 78ב. באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים.