ה. המציאות בחברה היהודית בספרד

חשיבות מיוחדת נודעה ליחס אל האישה בספרד , בתקופה המוסלמית וגם לאחריה . אף לאחר הכיבוש הנוצרי , הרקונקיסטה , המשיכה התרבות המוסלמית להשפיע על התרבות היהודית . היהודים בספרד היו קשורים אל התרבות הערבית העשירה בעמקי נפשם . 36 אברהמס , צוואות גדולי ישראל , עמ י . 116 37 אברהמס , שם , עמ י . 211 וראה משנת כתובות ה , ה . 38 על ספרות זו ועל ההאשמות כלפי הנשים ראה : שחר , המעמד הרביעי , עמ ' ; 75-76 וראה גם בדיון בתדמיתה של האישה , לעיל , פרק א . ידיעת ערבית נתפסה בעיני מקצת החכמים כדרישה לגיטימית מרב או מדיין מקומי . דרישה זו עולה עוד במאה הי " ד , זמן רב לאחר השתלטות הנוצרים על חצי האי האיברי . האם היחס של האסלאם אל הצניעות הותיר את רישומו גם בתקופה הנוצרית ? בספרות השו " ת של חכמי ספרר בימי הביניים , ובעיקר בתשובות הרא " ש והרשב"א , יש התייחסות אל נשים העובדות מחוץ לביתן , אם כי מספרן מועט בהשוואה למספר הגברים העוסקים במסחר הנזכרים במקורות אלה . מאחר שספרות השו"ת משקפת נאמנה את אורח החיים ואת ההתרחשויות בחברה היהודית , יש להסיק כי בספרד לא יצאו נשים יהודיות לעבוד מחוץ לביתן בדרך כלל , אך הי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי