ב. הצניעות בחברה המוסלמית

המוסלמים הקפידו כאמור מאוד על צניעות הנשים . הם הכירו בזכותו של הבעל להגביל את זכות היציאה של אשתו מן הבית . על פי המסופר בקראן , כבר מחמד קרא לנשותיו להישאר בבית ולהיזהר מאוד בעת שיחה עם גברים זרים , פן יחמדו אותן המשוחחים עמן . עדות מאלפת לקיצוניות שבה התייחסו המוסלמים בימי הביניים לצניעות נשים נשתמרה בחדית , ' המספר על בעל שיצא לדרך וציווה על אשתו שלא לצאת כלל מן הבית בהעדרו . הוריה של האישה גרו בקומה הראשונה של אותו בית . אבי האישה חלה והיא שלחה אל מחמד לשאול אם מותר לה לרדת ולבקרו . מחמד אסר זאת וציווה עליה לציית להוראת בעלה . הוא חזר על הוראה זו גם כאשר האב גסס והבת חפצה לבקרו בטרם ימות . לאחר פטירת אביה היא שלחה בפעם השלישית אל מחמד , לשאול אם היא 5 גיטין צ ע " א . וראה דיונו של פרידמן במקור זה : פרידמן , מוסר הנישואין , עמ ' . 88 6 גיטין צ ע " א , ד " ה : פפוס" בן יהודה . " דבריו של רש " י אינם חיוניים להבנת הסוגיה ואין להם כל רמז בה . זו הוספה פרשנית המשקפת את אישיותו של רש " י . הוא כתבה גם כדי לחנך את הבריות להימנע מקפדנות יתר ומחשדנות שיערערו את שלום המשפחה . וראה הדיון בתד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי