א. המורשה התלמודית

צניעותן של הנשים היהודיות , זכותן לצאת באופן חופשי מביתן וחלקן בפרנסת המשפחה השפיעו במידה רבה על תדמיתן בעיני עצמן ובעיני החברה הסובבת אותן . לדעתי , אין נושא שהשפיע על מעמד האישה במשפחתה ובחברה בימי הביניים כה הרבה כמו נושא זה . המורשה התלמודית בסוגיה זו איננה חד משמעית . אמנם , חכמים דיברו הרבה בשבח הצניעות בכלל וצניעותן של נשים בפרט , וראו באור חיובי את ישיבתה של האישה בבית , אך אין איסורים חד משמעיים על תנועתן החופשית של הנשים . דברי חכמים בנושא זה נושאים בדרך כלל אופי של הטפה מוסרית . כגון : "דרך בנות ישראל לא קולניות ולא הולכות רגל רמה ולא פרוצות בשחוק " ( תנחומא נשא , ב <; "דרכה שלאשה להיות יושבת בתוך ביתה ודרכו שלאיש להיות יוצא לשוק ולמד בינה מבני אדם " ( בראשית רבה יח , יא (; "שאין דרכה של אשה לחזר על בתי דיניך ( גיטין מא ע (; א " "ואין אשה דרכה לחזור [ על הפתחים " [ ( כתובות סז ע , ( א " וקביעות דומות נוספות . המעשה של דינה בת יעקב , שיצאה "לראות בבנות הארץ " ( בראשית לב , א ) וסופה שנאנסה בידי שכם בן חמור , שימש בניין אב לדרשות רבות בשבח הצניעות ובגנותן של נשים הנוהגות בחוסר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי