ד. האווירה במשפחה הפוליגמית

המקורות המרובים בספרות ההלכה לענפיה השונים , ובמיוחד ספרות השאלות והתשובות , עוסקים ברובם המכריע בהיבטים המשפטיים ההלכתיים של המשפחה הפוליגמית , וכמעט שלא נזקקו לתיאור האווירה שבתוככי משפחה זו . מן המקרא עולה תמונה קשה : בבית הפוליגמי שררו מתיחות , מריבות ואיבה . אם כך היה בבית אבות האומה , המתוארים במקרא ובספרות המדרש בהילה של זוהר , למה ניתן לצפות בביתם של פשוטי עם ? עם זאת , ניתן לשער ששכיחות הפוליגמיה בחברה המוסלמית הסובבת , שהרשתה למאמיניה לשאת עד ארבע נשים , הקלה על תחושת המרירות במשפחה היהודית שבארצות האםלאם . מחקרים אנתרופולוגיים מעידים על השלמה חלקית עם תופעת הפוליגמיה בחברות שונות . " מקורות שונים מאפשרים להציץ - ולו במעט - אל עולמן המנטלי של הנשים ה " צרות " שבתוך המשפחה הפוליגמית היהודית , ובהם מסמכי הגניזה הקאהירית . " מדובר במקורות מעטים שחשיבותם גדולה . הבעלים שנשאו אישה שנייה התחייבו , בדרך כלל , לתת לכל אחת מנשותיהם בית נפרד ולהתייחם אליהן בשוויון מלא . יש שהקפידו על מילוי הבטחות אלה והיחסים במשפחה היו נסבלים . ואולם , לעתים קרובות היו אלה הבטחות מן השפה ולחוץ והבעלים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי