ג. ריבוי נשים בספרד

ספרד הראשונים . הם התייחסו אל נשיאת אישה שנייה כאירוע "טבעי " ומקובל , שאיננו גורר אחריו קנסות או תביעות , כפי שראינו לעיל . עם זאת , ברור שתנאי מעין זה מלמד על שיפור במעמד האישה . קשה להניח שמדובר במקרה בורד . אם כן , מקצת יהודי ספרד - ובמיוחד אלה שנמנו עם חוגי העילית החברתית - סיגלו לעצמם בנושא זה את דרכם של יהודי מצרים . תנאים "פרטיים " מעין אלה היו נהוגים בארצות האםלאם גם במאה הט " ז . התשובה השנייה מעידה לכאורה על הצורך של הבעל לקבל את הסכמת האישה ברצותו לשאת אישה נוספת . בשאלה מפורש שהאישה "רוצה לסבול ולתת לו = ) לבעל ) רשות להנשא , ונתרצית להיות עם צרה מבלתי תנאי " ( סימן קנ . ( מכאן עולה לכאורה , שבלא רשות זו אין הוא יכול לשאת אישה נוספת . ואולם , בדיקה מדוקדקת של טענות הצדדים מלמדת , שאין ללמוד מכאן על צורך כללי בהסכמת האישה . מדובר שם באישה שלא ילדה לאחר עשר שנות נישואין . שני בני הזוג חפצים להתגרש כדי שיוכלו להינשא מחדש ולזכות בילדים . הוויכוח הוא על הכתובה . הבעל חפץ לגרשה בלא כתובה ולשאת אישה אחרת , כי לדעתו היא אשמה בעקרות שלה . ואילו האישה טוענת שהבעל הוא האשם : "העיכוב ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי