ב. המציאות באשכנז

. 1 חרם רגמ"ה מהפכה של ממש ביחס אל ריבוי נשים חלה באשכנז במאה הי " א . הפוליגמיה נאסרה לא רק להלכה אלא גם למעשה . שלא כבמצרים , שבה בחרו לעתים בסנקציה כספית או בשבועה , הוטל באשכנז חרם על מי שנשא אישה על אשתו . זהו העונש הקשה ביותר שהיה קיים בתפוצות ישראל בימי הביניים . חרם זה הוא , ככל הנראה , החרם המפורסם ביותר שהוטל במרכז יהודי כלשהו בימי הביניים . הוא מיוחם במפורש לרבנו גרשום מאור הגולה , החל במחצית השנייה של המאה הי " ב . החרם זכה לדיון מרובה בספרות המחקר משלוש בחינות : ( א ) זמנו - האומנם הוא הוטל בידי רבנו גרשום מאור הגולה , דהיינו סביבות שנת 1000 לסה " נ ? ( ב ) התחולה שלו - האם הוא חל על כל המקרים של פוליגמיה או רק שלא "במקום מצווה , " כלומר , כשאין האישה עקרה ? ( ג ) מהו הרקע ההיסטורי לתקנתו ? בשאלה השנייה הרבו לעסוק גם חכמים בימי הביניים ובראשית העת החדשה . הם אף התייחסו לזכותם של בני אשכנז שהיגרו לפרובנס , לספרד או לארץ ישראל לשאת אישה שנייה כמנהג המקום . חוקרים אחדים סברו שתקנה זו נגד הפוליגמיה איננה של רגמ " ה , אלא היא מאוחרת יותר ויוחסה לו בשל פרסומו הגדול . סברה זו מתב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי