פרק רביעי מונוגמיה, פוליגמיה וייבום

שאלת המבנה הבסיסי של התא המשפחתי היהודי בימי הביניים - מונוגמיה או פוליגמיה - נדונה בספרות המחקר יותר מכל נושא אחר הקשור במעמדה של האישה באותה עת . חרם רבנו גרשום מאור הגולה ( רגמ"ה ) נגד נשיאת אישה שנייה עורר עניין רב ועמד במרכזם של דיונים אלה . אף על פי כן , עדיין חלוקות הדעות בין החוקרים , הן בשאלת המציאות במרכזים השונים הן בשאלת הגורמים ההיסטוריים שהולידו חרם זה .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי