ה. מוסד השדכנות ומקומו בחברה היהודית

השדכנות המקצועית והתפתחותה בחברה היהודית בימי הביניים היא פרק מרתק בתולדות המשפחה והחברה גם יחד , והיא קשורה , בין השאר , בתמורות שחלו בגיל הנישואין ובמעורבות המועטה של החתן והכלה בבחירת בני זוגם . הופעתו של השדכן המקצועי ידועה מתקופה מאוחרת למדי , והוא מוזכר לראשונה במקורות מגרמניה ומצרפת במאה הי " ב . פעילותו גדלה בהדרגה , ומוסד השדכנות תפס מקום חשוב בחברה היהודית האשכנזית . במקורות ספרדיים התופעה נדירה מאוד , ולמעשה לא היתר , מקובלת שם השדכנות המקצועית בשכר . שמואל שילד , הביא לכך ראיה מדבריו של ר ' ירוחם בן משולם , שחי ופעל בספרד בראשית המאה הי " ד . ר ' ירוחם ציטט את דברי רבו , הרא '' ש , בקשר לשדכן , ומצא לנכון לפרש מהו שדכן )" סרסור ההולך ומתפשר לענין נשואין . "( רק במקום שבו לא היה מוסד השדכנות מקובל ומוכר , היה צורך בהוספת ההסבר . מדבריו של ר ' שמשון משנץ Sens ) שבצרפת , ( שפעל בסוף המאה הי '' ב ובתחילת המאה הי " ג , משמע שבזמנו היתה השדכנות מקצוע חדש ובלתי מכובד . הוא הביא זאת כאחד הנימוקים לשכר הגבוה שראוי השדכן לקבל על מאמציו : "אין אדם מתבזה לעסוק בדברים הללו בשכר מועט , ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי