ד. נישואין בהסכמה באירופה הנוצרית

ההטפה ב '' םפר חסידים" להימנע מכפייה בנישואין ולהתחשב ברצון הילדים בבחירת בן זוגם , כפי שנדונה לעיל , עולה בקנה אחד עם האווירה שרווחה באותה עת בקרב הוגי בתשובות הרשב '' א , ו , סימן סט ( דף ו ע"א ) נזכר מעשה נוסף של נישואי קטנה בארץ ישראל בסוף המאה הי " ג . 71 חיבור יפה מהישועה , סימן טו , עמ ' מט . 72 בונפיל , במראה כסופה , עמ ' . 200 וראה הדיון בנישואין , שם , עמ ' . 196-203 ני חו"ל הסמיכו את הצורך לקבל את הסכמת הנערה לכתוב בבראשית וכד , נו : ( "נקראה לנערה ונשאלה את פיה , " ודרשו : "מיכן שאין משיאין את היתומה אלא על פיה " ( בראשית רבה ם , נז , מהדורת תיאודור אלבק , עמ ' . ( 653 בנוסחאות אחרות הגיהו "הקטנה " או "האשה . " וראה שם , בהערות . ראה גם : כשר , תורה שלמה , ה , ניו יורק תשי " ב , עמ ' תתקעט . דעות באירופה . בחוגי הכנסייה הנוצרית בימי הביניים התיכוניים גברה בהדרגה ההכרה בחשיבות בחירתו של בן הזוג בהסכמה ולא בכפייה . כבר בשנת 866 אישר האפיפיור ניקולאוס הראשון את הצורך בהסכמת שני בני הזוג לנישואיהם . קדושת הנישואין ( הסקרמנט ) חיזקה תפיסה זו . ואולם , השפעה אידיאולוגית ומעשית כא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי