שבע ברכות הנישואין. החתן והכלה מצדיו של הרב המברך. בטקס הנישואין קיבל עליו החתן התחייבויות שונות ובהן דאגה לכבוד אשתו ונאמנות לקהילה כולה. run רוטשילד ‭,24‬ דף‭121-‬ ב, באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים‭(.‬