ה. הגורמים לגידול בנישואי קטנות

דבריו של רב בגנות נישואי קטנות , המצוטטים לרוב בדבריהם של חכמי ישראל בימי הביניים , הם חד משמעיים . משנקשר בהם עיכוב ביאת המשיח , ודאי היה מקום לצפות שהשפעתם על החברה היהודית תהא גדולה . מכאן שההתעלמות מהם נבעה אף היא משיקולים כבדי משקל . הנימוק הכלכלי המובא בתוספות , "הגלות המתגבר עלינו בכל יום , " הולם את המציאות במאות הי ג- " הט " ו , ובמידה פחותה יותר את המאה הי " ב , אבל קשה מאוד להחילו על המציאות במאות הי י-הי " א . אבן , ההסבר המתקבל ביותר מבחינה עקרונית , כפי שנברר להלן , הוא שינוי התנאים החברתיים והכלכליים . ככל הנראה חברו יחדיו שלושה גורמים עיקריים שהביאו לשינוי . ( א ) המציאות בחברה המוסלמית הסובבת , שבתוכה חיו ופעלו היהודים , שנישואי נערות קטנות , כאמור , רווחו בה . הקירבה החברתית והתרבותית בין היהודים ובין שכניהם המוסלמים היתה גדולה . במציאות זו היה קשה מאוד שלא להיות מושפע מן המציאות בחברה הסובבת . ( ב ) הגורם הכלכלי החברתי . בקרב האצולה הגבוהה באירופה רבו המקרים של נישואי קטינים , כפי שראינו לעיל . אמנם , היהודים באירופה הנוצרית נטו לחקות את אורח חייהם של האצילים והאבירי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי