ד. המציאות בחברה היהודית במאות הי'-הי"ג

המקורות מן המאה הי' ואילך , הן מארצות האסלאם והן מאירופה הנוצרית , מלמדים שתופעת הנישואין בגיל צעיר , כולל נישואי בוסר , הלכה וגדלה בהדרגה בחברה היהודית . בספרות השו"ת מצויות עדויות רבות על נישואי נערות "קטנות , " דהיינו כאלה שעדיין לא מלאו להן שתים עשרה שנה . רבים התעלמו מן ההתנגדות של רב ושל חכמים אחרים לתופעה זו . ביחס לשימוש בספרות השו '' ת ראוי להעיר הערה מתודית בעלת חשיבות ראשונה במעלה . אין ללמוד מן המקרים של נישואי קטנות הנזכרים בשו " ת על כלל המציאות בקהילות ישראל בנוגע לנישואי קטנות . מקרים אלה הם בגדר דוגמה בלבד , והועלו לדיון בשל אירוע חריג הקשור בהם . השאלות לא התעוררו בשל הנישואין של הנערות הקטנות , אלא בשל גורם אחר , ובדרך כלל אין מתבקשת בהם דעת המשיב על עצם התופעה של נישואי קטנות . עניין הגיל הצעיר נזכר כבדרך אגב , בדיון על גורם אחר שעורר התלבטות אצל חכמים , והוא שעמד במרכז הדיון . כלומר , אלמלא הספק האחר לא היו השאלות הללו מופנות אל החכמים כלל . יש לראות אפוא את העדויות במקורות השו " ת בבחינת עדות של מי שמסיח לפי תומו , שכוחה מן הבחינה ההיסטורית רב במיוחד . נראה שעצם ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי