א. המורשה התלמודית

גיל הנישואין בתקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל ובבבל שנוי במחלוקת בין החוקרים . ההנחה שרווחה במחקר בעבר , שגיל זה היה נמוך למדי , הועמדה בינתיים בספק , אף שאין ראיות מכריעות לכאן או לכאן . עם כל החשיבות של שאלה זו , לדיוננו חשובה המציאות התלמודית כפי שנתפסה בתודעתם של חכמי ימי הביניים וכפי שעולה מדיוניהם . לא המציאות ההיסטורית בתקופה התלמודית היא שהשפיעה על עמדתם של חכמי ישראל בימי הביניים , אלא דבריהם של תנאים ואמוראים בשבחם או בגנותם של הנישואין בגיל צעיר . במסכת יבמות מובאת ברייתא הקוראת בבירור להשיא את הבנים והבנות בגיל צעיר , " סמוך לפרקם : " "המדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך . " ואולם , בתלמוד מצויה התנגדות ברורה לנישואי נערות קטנות , שטרם הגיעו לבגרות שכלית ורגשית ואינן מסוגלות לשפוט בעצמן את טיבו של המועמד לשאתן לאישה , אף שמן הבחינה ההלכתית הטהורה זכאי האב לקדש את בתו הקטנה והקידושין הללו תקפים . זאת ועוד , בתלמוד ובמדרש מצויות עדויות ברורות על נישואי קטנות . במסכת נידה נאמר : "המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח , " דהיינו אין ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי