ח. בין תדמית למציאות

ניתן להביא עוד דוגמאות על דיבורים בשבח הנשים , ובמיוחד ראוי לציין את "ספר חסידים , " המצייר דמות חיובית למדי של האישה ושל היחס הטוב שהיא ראויה לו . ואולם , קשה להניח שהדיבורים המרובים על "נשים רעות" בספרות הפרשנות , ההגות והמוסר , תוך תיאור מפורט של תכונותיהן השליליות , לא נתנו את אותותיהם בתודעת הבריות ולא פגעו בתדמיתן של הנשים . לדעתי , תהא זו טעות לתאר את מעמדה הממשי של האישה בביתה ואת מערכת היחסים בינה ובין בעלה על סמך הגישה התיאורטית הנזכרת , כמצוי לרוב בספרות המחקר . אין ללכת שולל אחרי התדמית השלילית של האישה ולראותה כמשקפת את היחס אל האישה בחברה ובמשפחה . המרחק בין התדמית הזאת , שמקורה בדבריהם של חכמים ומשוררים , ובין המציאות גדול מאוד . ספק רב אם הבעל ובני המשפחה ראו את הרעיה האם לאור דמותה של חוה , שנבראה מצלעו של אדם וכשלה בגן עדן . כאמור , היחסים בתוך המשפחה הושפעו בעיקר מן האינטרסים המשותפים , מהרצון להקים תא משפחתי , מגידול הילדים , מחלקה של האישה בפרנסת המשפחה ומתכונות האופי של בני הזוג , ופחות מתיאוריות מופשטות . אף ספק אם התיאוריות הללו היו מוכרות לכל . יוקר כתבי היד מנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי