האישה כ"זרע אלוהים" וכ"זרע הקודש‭."‬ מפירוש רש"י למלאכי ב, כתב־יד הספרייה הלאומית וינה, ‭,Heb. 220, folio 199r‬ באדיבות הנהלת הספרייה.