ז. התבטאויות בשבח הנשים וראייתן כ"שותף"

עמדנו עד כה על פגיעה בתדמית האישה בתחומים שונים , והבאנו דוגמאות רבות לדיבורים בגנותה ולהצדקת "נחיתותה" לעומת הגבר . ואולם , היו חכמים שדיברו בשבחן של הנשים וראו בהן "שותף . " אמנם , אין מדובר בבניין תיאורטי שלם , מגובש ומבוסם , כמו בחמש הדוגמאות שהבאנו לנחיתותה של האישה , ואף אין קביעה מפורשת בדבר זכויותיה לשוויון . ואולם , חשיבותן של התבטאויות אלה מרובה , במיוחד על רקע האפליה שתוארה לעיל , שנתבסמה על פרשנות כתבי הקודש ועל רצון האל . נסתפק בארבע דוגמאות , ממרכזים שונים ומתקופות שונות ורחוקות זו מזו . הדוגמה המובהקת שבכולן היא עמדתו של רש " י . לדעתו , הנישואין הם בגדר ברית קדושה שנכרתה בין שני בני הזוג . האישה היא "זרע אלהים " ולכן יש חובה לנהוג בה כבוד וקירבה . הוא הביע את עמדתו בפירושו לכתובים במלאכי ב , יד-טו : "כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך . ולא אחד עשה ושאר 129 על מקומן של הנשים בהתעוררות הדתית בחברה הנוצרית , ראה : ביינום , המשתה הקדוש , עמ' , 13-72 ולהלן , פרק ח . 130 ראה הבירור המפורט להלן , פרק ח . הבדל זה בין אשכנז לספרד בשאלת הרשות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי