ד. אישה וכשפים

התפיסה שנשים קשורות עם כשפים קדומה למדי ומשותפת לתרבויות שונות . אנתרופולוגים וסוציולוגים קשרו אותה עם ההריון והלידה של האישה , וכן עם הקושי של עולם הגברים להתמודד עם תאוותם המינית ועם הימשכותם אחר הנשים . הטלת האשמה בנשים היתה פתרון קל בעבור הגברים . הכישוף קשור במישרין עם תדמית האישה המפתה , שנדונה לעיל . האישה נתפסה בשליחתו של השטן , המשתמשת בכוחות מאגיים כדי להפיל גברים ברשתה . בספרות הפולקלור של עמים שונים נקשרה דמותה של הזונה עם זו של המכשפה . בספרות התלמודית לענפיה נקשרות הנשים באופן הדוק עם עולם הכשפים . במסכת סופרים נאמר : "הכשירה שבנשים בעלת כשפים . " במשנת אבות נקבע : "מרבה נשים - מרבה כשפים . " ובתלמוד הבבלי : "רוב נשים מצויות בכשפים . " על שתי נשים 75 וראה : יבמות םג ע '' ב ; ברכות נז ע"ב ; סוטה מז ע '' א . על הספרות האיראנית ראה : אחדות , האישה היהודיה בבבל , עמ' . 60-56 76 ראה , למשל : מגילה יד ע " ב ; נידה לא ע " ב ; מה " ) ע"ב נתן הקב " ה בינה יתרה לאשה יותר מבאיש . ( " 77 ראה : מלינובםקי , מאגיה ומדע ודת ; ברקאי , מסורות רפואיות יווניות ; שחר , המעמד הרביעי , עמ י . 2...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי