האישה היהודיה כגיבורה: יהודית כורתת את ראש הולופרנס. איטליה, שנת 1470 בקירוב. מוטיב זה מופיע גם בציורים נוספים בכתבי יד יהודיים מימי־הביניים. ‭''כ)‬י רוטשילד ‭,24‬ דף ‭,217‬ באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים‭(.‬