ג. תכונות האישה ועדיפות הגבר

בתרבויות שונות , וביהדות בכלל זה , נתפסה האישה כבעלת תכונות שליליות . גורם זה הוא החשוב ובעל המשמעות הרבה ביותר בהפליית האישה ובראייתה כ '' אחר . " שוב אין מדובר באירוע מלפני אלפי שנים ובחטא של אישה קדומה , אלא בתכונות אופי שליליות , המצויות כביכול בנשים מעצם טבען ואינן מצויות - לפחות לא באותה מידה - בגברים . התפיסה איננה חדשה . היא מצויה בתרבויות העתיקות , כולל יוון ורומי , ונזכרת במפורש גם בספרות המדרש . אחד המדרשים העוסק בבריאת האישה , שצוטט לרוב בידי חכמי ימי הביניים , מבטא גישה זו בקיצוניות ובאירוניה : התבונן מאיכן ( מהיכן ) לברותה . אמר : לא נברא אותה מראש שלא תהא מוקרת ראשה ( גאוותנית , ( ולא מן העין שלא תהא סוקרנית , ולא מן האוזן שלא תהא צייתנית ( מצותתת לזולתו , ולא מן הפה שלא תהא דברנית , ולא מן הלב שלא תהא קונתנית ( קנאית , ( ולא מן היד שלא תהא משמשנית , ולא מן הרגל שלא תהא פורסנית ( יוצאת 40 ספרות רחבה נכתבה על נושא זה . ראה , למשל : A .. I . Schmidt , Veiled and Silenced , ; Georgia 1989 . pp . 39 IT . פרנסה , דמות האישה בספרות . 41 על מקומה של האישה בתרבות היוונית וה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי