ב. הפיתוי בגן עדן ועדיפות הגבר

המעשה בגן עדן יצר לאישה תדמית שלילית בעיני הוגי דעות רבים , יהודים ונוצרים כאחד . הנוצרים תיארו את חוה כסמל האישה החוטאת , בניגוד למריה הזכה והצחה . חכמי ישראל תלו בה את האחריות לגירושו של האדם מגן עדן , לטרחתו המרובה בהשגת מזונותיו ולירידתו ממדרגות עליונות שבהן היה קודם לחטא . לדעת מקצתם , חוה אף גרמה למוות שיבוא לעולם . רבנו בחיי בר אשר תיאר בלשון בוטה את ירידת האדם בעטיה של חוה : אשר עשה האלהים את האדם ישר ( קהלת ז , כט ) - כלומר , שבראו כולו שכלי שיהיה נוטה בכל מדותיו אחר השכל בלבד , וכאשר יצאה האשה ממנו ונלקחה מצלעותיו , אז חטא ונטה מדרך השכל בסבתה , כי החטיאה אותו לחשוב על ה ' רעה בסבת יועץ בליעל ... מלשון "שאת וספחת " והיא האשה שגרמה לו מיתה ולכל העולם כולו ... לפי שלא חטא מעולם בהיותו יחידי , עד שבאת האשה , וכיוון שבאה האשה בא החטא ... 27 שוורץ , שם , עמי . 239 הדיון בשנאת הנשים ובמשגל , שם , עמי . 123-239 בין החכמים שעמדתם נבחנה בספרו של שוורץ מצויים יוסף טוב עלם הספרדי , שם טוב אבן מאיור , אבן יעיש ושמואל צרצה . אגב שלילת המשגל נקטו בביטויים מזלזלים כלפי הנשים עצמן , כגון דבר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי