ג. המסגרת הכרונולוגית והגיאוגרפית

הגבלת הנושא לחקר מעמדה של האישה היהודיה באירופה נובע לא רק מן התמורה שחלה במעמדה בתקופה הנדונה כאן , אלא גם ממצב המחקר . מעמדה של האישה היהודיה בארצות הים התיכון נחקר בפירוט ובקפדנות בידי ש '' ד גויטיין ומ " ע פרידמן , ואף שגויטיין נזקק בעיקר למסמכים מן הגניזה הקאהירית , ובמידה מועטה בלבד שיש בהן יותר משמץ של אירוניה . מילים דומות אמר יעקב ללבן אחרי שעבד בתנאים קשים עבור נשותיו ובניו )" תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי , " ... בראשית ל , כו , וראה שם , כט , כא . ( כאמור , דברים אלד , הושמו בפי הבעל שנטש את אשתו למשך שנים רבות מבלי לתמוך בה כלכלית ומבלי שמצא לנכון להודיע על עצם קיומו , עד שחשבוהו למת . 26 גויטיין , חברה ים תיכונית , במיוחד כרך ג ; למחקריו של פרידמן ראה ברשימת הקיצורים הביבליוגרפיים , להלן . השווה גם : קרמר , איגרות נשים מהגניזה . גויטיין ביסס את מחקרו כמעט לחלוטין על מקורות מן הגניזה הקאהירית . בספרות השו " ת של גאוני בבל יש חומר חשוב נוסף היכול לשפוך אור על מעמדה של האישה באותה עת . לתשובות גאוני בבל , אין טעם לשוב ולדון בנושא זה . העושר הגדול של מקורות הגניזה אפשר לו לצי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי