ב. המקורות

קושי גדול ניצב בפני כל מי שבא לחקור את מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים , שכן קולן של הנשים עצמן לא נשמע . לא זו בלבד שאין בידינו כל חיבור שכתבה אישה יהודיה ( למעט כמה שירים בודדים , ( אלא שאין ולו ספר אחד מאותה עת העוסק במעמדה במשפחה ובחברה . המקורות הרלוונטיים שבדפוס ובכתבי יד מפוזרים ומפורדים . יש צורך באיתורם , בזיהוי מחבריהם , בגילוי הקשרים הפנימיים שביניהם , ועל הכל - בניתוח זהיר שלהם . לשם כך יש לבחון תמורות שחלו בפסיקה ובמנהג לעומת המצוי בספרות התלמודית ובתשובות גאוני בבל , וכן התפתחויות מקבילות בחברה הנוכרית הסובבת . מיעוט המקורות מקנה חשיבות רבה לכל אחד מהם . ואולם , בסוגיות רבות מתעוררת השאלה אס אנו רשאים לבנות תמונה כוללת על סמך עדויות בודדות . המקור החשוב ביותר לחקר הנושא הוא ספרות ההלכה לענפיה ובמיוחד ספרות השו '' ת . השאלות התעוררו מתוך חיי היומיום . המציאות המתוארת בהן - ובמיוחד זו המובאת בדבריו של שואל המסיח לפי תומו - היא בעלת חשיבות ממדרגה ראשונה לחקר המציאות במרכזים השונים . עם זאת , חקירת השו '' ת דורשת זהירות מרובה - גילוי הנוסח הנכון , זיהוי המשיב , בדיקת הרק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי