א. הרקע ההיסטורי

שלושה גורמים עיקריים השפיעו על מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים : המורשה המקראית והתלמודית , המציאות בחברה הנוכרית שבתוכה חיו ופעלו היהודים , והמעמד הכלכלי של היהודים , ובכלל זה חלקה של האישה בפרנסת המשפחה . המורשה המקראית איננה חד משמעית וניתנת להתפרש בפנים שונות ' . בדור האחרון נכתבו כמה מחקרים המפרשים את המקרא מהיבט פמיניסטי ומחפשים אחר יסודות שוויוניים בין גברים לנשים , מקצתם מתוך גישה אפולוגטית . נושא זה חורג ממסגרת דיוננו . מקובלת עלי מסקנתו של אמנון שפירא : אל לנו להפוך את המקרא למניפסט "שוויוני , " אלא להראות , שעל אף התפיסות השכיחות בו והמעידות על נחיתותה של האשד , לעומת האיש בתחומים שונים , יש בו יסודות מנוגדים , התומכים במגמת השוויון , לעיתים אף העליונות , של האשה על פני האיש . לנושא דיוננו חשובה יותר המסורת התלמודית מאשר המורשה המקראית . היהודים בימי הביניים היו משוכנעים שיש להבין את המקרא על פי הפרשנות המקובלת בפיהם של תנאים ואמוראים . הם ראו עצמם "עדה קדושה , " הכפופה ומחויבת למורשת התרבותית היהודית משכבר הימים . דעותיהם של חכמים על האישה - צניעותה , נאמנותה לבעלה ודר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי