פתח דבר

ספר זה בא לדון במעמדה של האישה היהודיה באירופה בימי הביניים התיכוניים . ( 0001-1300 ) בנושאים שונים נזקקתי למקורות מאוחרים יותר , לעתים אף משלהי ימי הביניים , אם היה בהם סיוע לתיאור שלם יותר של המציאות , שהרי טקסים , מנהגים ומוסדות אינם משתנים בנקל . הדיון נעשה בפרספקטיבה היסטורית רחבה . בחנתי מכלול של היבטים : תדמית האישה , מבנה התא המשפחתי , גיל הנישואין , מקומה של האישה במשפחה ובחברה ומקומה בכלכלה ובחיי הדת , השכלתה , חלקה בטקסים המשפחתיים , אלימות כלפי נשים , מקומן של הגרושה והאלמנה בחברה , ועוד . בין מכלול הנושאים הללו קיימים קשרים פנימיים הדוקים . בתקופה זו חל שיפור במעמדה של האישה היהודיה באירופה בהשוואה לתקופה התלמודית ולמעמדה בארצות האםלאם . השיפור קשור בפעילותם הכלכלית של היהודים באותה העת ובהתפתחות בחברה הנוכרית הסובבת , והוא מצא את ביטויו בתחומים רבים ומגוונים . הצלחתן של הנשים עלתה על המשוער . אם במאה הי"ב הן תוארו כ " חסידות , " "טהורות " ו " קדושות , " בשל חלקן החשוב בקידוש השם בגזירות תתנ , ( 0961 ) ו " הרי במחצית השנייה של המאה הי " ג קבלו מקצת החכמים ש"גבה לבן " והן "...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי