חסידות ומורדות נשים יהודיות באירופה בימי-הביניים

אברהם גרוסמן חסידות ומורדות נשים יהודיות באירופה בימי הביניים אברהם גרוסמן חסידות ומורדת נשים יהודיות  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי