מפתח

אבוליאנינוב ( תובע כללי ) 292 288 307 306 295 293 אבולעפיה , יצחק 342 341 340 339 347 אביגדור בן חיים מפינסק 90 89 19 314 288-309 אברהם 297 אברהם בן שלום שכנא מפרוהבישצה' 416 אברהם המלאך ( בן דוב בר המגיד ממזריטש ) 357 342 341 אברהם מקליסק 35-23 16 15 13 11 109 99 81 51 42 41 40 39 38 36 130 129 128 125 122 121 118 229 227 186 146 142 140 134 451 449 427 385-317 313 267 461 460 457 אברהם שיינעם משקלוב 92 77 אדם הראשון 206 151 האדמו " ר האמצעי ראו דוב בר בן שניאור זלמן מלאדי אהרן 84 אהרן הגדול מטבריה 129 27 אהרן הגדול מקרלין 298 270 111110 368 אהרן הלוי מוויטבםק 331 326 325 371 אהרן הלוי משטרשיליה 88 81-84 17 376 375 285 284 206 96 95 94 93 462 461 414-456 405 אהרן הקטן ( אהרן ב " ר מאיר מסמוליין ) 326 325 39 38 37 332 331 אהרן ל"םג מוויטבסק 116 115 אולנין , ייבגני ( אליענב ) 398 396  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי