עמוד מתוך מכתבה של שטרנה, אלמנת ז שניאור זלמן מלאדי, אל המושל הצבאי של רוסיה הלבנה. בשולי המכתב חתימה של ר' דוב בר בן ר' שניאור זלמן.