נספח מכתבים של שטרנה אלמנת רש"ז בעניין הרכוש המשפחתי שאבד במהלך המלחמה

מבוא במהלך מסעם לעבר מוםקווה בקיץ 1812 ובמהלך נסיגתם ממנה הסבו חילותיו של נפולאון נזקים עצומים לאוכלוסייה האזרחית בשטחי הכיבוש . הרשויות הכירו בסבלם של האזרחים וביקשו לפצותם . לשם כך קמה "האגודה לתמיכה באזרחים שהתרוששו במהלך המלחמה '/ שאליה פנתה בכתב שטרנה אלמנת רש"ז . את מכתבה אל האגודה הזאת שלחה שטרנה בצירוף מכתב נוסף אל המושל הצבאי של רוסיה הלבנה , כדי שהוא יעביר אותו ליעדו . שני המכתבים של שטרנה וכן העדויות והתעודות המצורפות להם נמצאו בארכיון ההיסטורי הממלכתי בפטרבורג בתיק . RGIA , f . 1309 , op . 1 . d . 119 , 1 . 249-246 תצלום של המסמכים נמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים . אני מודה להנהלת הארכיון וכן לעובד הארכיון מר בנימין לוקין על הרשות לפרסם את המכתבים . תודתי נתונה גם לד"ר איליה לוריא על תרגום המסמכים מרוסית לעברית . בשני מכתביה מעלה שטרנה על נם את התרומה שתרם רש " ז לצבא הרוסי בכך שמסר לו מידע על מקום חנייתם של כוחות האויב . כמו כן היא חוזרת ומציינת שהחלטתו של רש"ז לברוח אל תוככי רוסיה בעקבות הצבא הרוסי הנסוג מבטאת את נאמנותו לממלכה הרוסית . מכתביה של שטרנה תומ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי