דיוקן המיוחם בחוגי חב"ד לר' מנחם מנדל, אדמו‭" ר"‬הצמח צדק‭."‬